Home / Duralexsedlex31 (page 3)

Duralexsedlex31

Cercetări privind utilizarea de instrumente software avansate pentru analiza şi vizualizarea datelor de mari dimensiuni – PN 16 09 02 01

Responsabil proiect: Drd. ing. Mădălina Zamfir, CS Faza 1: Cercetări privind platforme software destinate analizei și vizualizării datelor științifice. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Investigarea tendinţelor majore în domeniul platformelor de calcul intensiv ca date; Investigarea principalelor instrumente și platforme care oferă facilităţi de Visual Analytics (VA) pentru Big Data şi evidenţierea caracteristicilor, a beneficiilor și rolului acestora.   Faza 2: …

Read More »

Analiză, evaluare şi decizie pentru managementul Cloud Computing – PN 16 09 03 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Neculai Andrei, CS I Faza 1: Cercetări privind analiza, evaluarea și asistarea deciziei în probleme complexe de decizie în Cloud Computing. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare privind analiza, evaluarea şi asistarea deciziei în managementul Cloud Computing: – studiul literaturii de specialitate pentru domeniul asistării deciziei şi management în Cloud Computing; – identificarea şi analiza …

Read More »

Servicii Cloud cu suport baze de date NoSQL destinate dezvoltării de proiecte Open-Source – PN 16 09 03 02

Responsabil proiect: Drd. ing. Dragoș Nicolau, CS III Faza 1: Studiul principiilor și avantajelor Tehnologiei Cloud. Studiul privind principiile sistemelor de baze de date de tip NoSQL. Modelarea bazei de date de tip Code Repository în sistemul de gestiune MongoDB. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare privind: – studiul principiilor şi avantajelor tehnologiei Cloud; – studiu privind principiile Sistemelor …

Read More »

Cercetări privind migrarea aplicaţiilor informatice în structuri virtualizate de cloud – PN 16 09 03 03

Responsabil proiect: Dr. ing. Alexandru Sipică, CS III Faza 1: Studiu privind structura sistemelor informatice și identificarea modalităților de integrare în mediu de Cloud. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Analiza rezultatelor cercetărilor de referință în domeniul structurilor aplicațiilor informatice în perspectiva migrării în cloud; Analiza strategiilor (la nivel internațional și național) de integrare și migrare ân cloud; Analiza modalităților și metodologiilor …

Read More »

Evaluare şi experimentare pentru platforme „Internet of Things” – PN 16 09 04 01

Responsabil proiect: Ing. ec. Ștefan Preda, CS Faza 1: Cercetări privind platformele dedicate „Internet of Things”. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Studierea ofertei existente de platforme IoT, peste 50 de soluţii relevante, selectate pe baza rapoartelor şi punctelor de vedere publicate în literatura de specialitate şi pe site-urile unor companii de consultanţă sau publicaţii de profil în acest domeniu; identificarea a …

Read More »

Integrarea surselor multiple de date eterogene din medicina translațională utilizând tehnici semantice – PN 16 09 05 01

Responsabil proiect: Prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, CS I Faza 1: Utilizarea ontologiilor in integrarea semantică a surselor de informaţii din domeniul ştiinţelor biomedicale fundamentale, practica clinică şi sănătatea publică. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Studiu privind stadiul actual şi tendinţele de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul soluţiilor de integrare a datelor în medicina translaţională: surse de date, standarde disponibile, …

Read More »

Sistem de evaluare a calității aplicațiilor eHealth – PN 16 09 05 02

Responsabil proiect: Ing. Eugenia Târziu, CS Faza 1: Studii şi analize referitoare la aplicaţiile eHealth. Dezvoltare cadru metodologic de evaluare a calităţii aplicaţiilor eHealth. Termen de predare: 30.10.2017 Rezultate: Raport de cercetare care include: – o sinteză documentară cu accent pe ultimile tehnologii utilizate dezvoltarea aplicaţiilor eHealth; – analiza tipurilor și caracteristicilor aplicaţiilor eHealth, cu accent pe cele bazate pe web; …

Read More »

Metode de analiză a impactului social media asupra proceselor în e-guvernare – PN 16 09 06 01

Responsabili proiect: Dr. Cirnu Carmen, CS III, Dr. Dragoș Iordache, CS II Faza 1: Specificarea metodelor de analiză a impactului social media. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare, elaborat pe baza studierii şi analizării lucrărilor de specialitate, care prezintă: – o introducere în domeniul studiat; – definirea sintagmelor și conceptelor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect; – stadiul …

Read More »

Metode și modele de evaluare a rețelelor sociale ca instrumente de facilitare a activităților de instruire – PN 16 09 06 02

Responsabil proiect: Dr. Dragoș Iordache, CS II Faza 1: Identificarea și analiza instrumentlor de facilitare a activităților de instruire oferite de rețelele sociale. Termen de predare: 30.10.2017 Rezultate: Raport de cercetare ce prezintă: – o introducere în domeniul studiat; – definirea sintagmelor și conceptelor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect; – analiza literaturii de specialitate din domeniul OSN din țară și …

Read More »

Sistem online de e-participare pentru inițiative de proiecte smart city – PN 16 09 06 03

Responsabil proiect: Ing. ec. Antonio-Marcel Cohal, CS Faza 1: Studiu privind gradul de implicare activa a cetatenilor la procesul de dezvoltare a proiectelor specifice smart city. Analiza cerintelor si proiectarea sistemului de eparticipare. Dezvoltarea unui sistem online pentru sprijinirea procesului decizional si al initiativei cetatenesti in proiectele smart city. Optimizarea sistemului si pentru dispozitive mobile. Termen de predare: 18.12.2017 Rezultate: Raport …

Read More »