Home / Duralexsedlex31 (page 2)

Duralexsedlex31

Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Responsabil proiect: Ing. Marilena IANCULESCU, CS III Obiective: Să avanseze stadiul cunoașterii în domeniul monitorizării și asistării personalizate a pacienților, prin dezvoltarea, adaptarea și integrarea de soluții inovative TIC; Să avanseze stadiul cunoașterii în monitorizarea stării de sănătate a populației prin utilizarea modelării, simulării și predicției seriilor de timp; Să avanseze stadiul cunoașterii în evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor bazate …

Read More »

Algoritmi avansați de achiziție și analiză a datelor conținute de către dispozitivele mobile – PN 18 19 04 01

Responsabil proiect: Lect. dr. ing. Adrian Victor VEVERA, CS II Obiective: Analiza arhitecturilor „hardware / software” de referință în spectrul dispozitivelor mobile; Analiza arhitecturilor de referință pentru aplicațiile dedicate „mediului mobil”; Examinarea aprofundată a modelelor de aplicații (interfață vizuală, logică, fișiere generate, istoric, localizare sistem, modalități de criptare, etc.); Studiu aprofundat al metodelor și tehnicilor de achiziție a datelor; Elaborarea …

Read More »

Analiza şi evaluarea serviciilor de cloud prin criterii, indicatori și metrici de măsurare – PN 18 19 05 01

Responsabil proiect: Mat. Dragoș Cătălin BARBU, CS III Obiective: Identificarea celor mai bune practici în domeniul de aplicabilitate al proiectului în cadrul Uniunii Europene şi la nivel internaţional; Identificarea criteriilor, a indicatorilor şi metricilor de măsurare a centrelor de date şi serviciilor Cloud; Elaborarea unui catalog de criterii de evaluare a serviciilor de Cloud; Elaborarea unei metodologii de evaluare a …

Read More »

Studiu privind sisteme adaptive de recunoaștere în stadii incipiente a atacurilor cibernetice asupra resurselor statale

Director proiect: drd.ing. Radu Boncea – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 14.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea infrastructurilor critice naționale; Analizarea și identificarea atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor critice; Descrierea sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice; Dezvoltarea unei arhitecturi de referință pentru un sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind …

Read More »

Studiu privind sisteme inteligente de analiză comportamentală (instituțională și la nivel de utilizator) privind serviciile publice online

Director proiect: ing. Marilena Ianculescu  – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Universitatea Valahia din Târgoviște Perioada de derulare: 14.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Definirea și prezentarea serviciilor publice online; ldentificarea implicațiilor comportamentale, la nivel instituțional și de utilizator în folosirea serviciilor …

Read More »

Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare

Responsabil proiect ICI: dr.ec.  Alexandru Bolog – CS I Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării Organizații partenere în proiect: Universitatea Politehnica București – coordonator INCD pentru Microtehnologii (IMT) INCD pentru Mecatronică și Tehnica Masurării (INCDMTM) INCD pentru pentru Textile si Pielarie (INCDTP) Institutul Victor Babeș (IVB) ICI București Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini (ICTCM) SA Perioada …

Read More »

Sistem Integrat și Validat Clinic pentru Asistarea Medicală și Îmbunătățirea Stilului de Viață în cazul Persoanelor Vârstnice: extensii suport pentru legături umane – vINCI

Director proiect: Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE – CS I Responsabil partener ICI București: dr.ing. Lidia BĂJENARU – AP I Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator international și național Marche Polytechnic University – Italia University of Nicosia Research Foundation – Cipru National Institute of Telecommunications – …

Read More »

Studiu privind securitatea comunicațiilor în medii smart

Responsabil proiect ICI: dr.ing. Mihail Dumitrache  – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații București – coordonator ICI București Perioada de derulare: 09.07.2018  – 10.12.2020 Obiective: Analiza conceptul de mediu smart, luând în considerare componentele funcţionale ale acestuia, inclusiv suportul de comunicaţii, precum şi probleme generale şi specifice …

Read More »