Home / Duralexsedlex31

Duralexsedlex31

Inițiative naționale pentru Open Science în Europa – NI4OS

Suport financiar: Programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene HORIZON 2020 Perioada de execuție : septembrie 2019 – martie 2022 Coordonator : Rețeaua de Cercetare și Tehnologică din Grecia-GRNET Parteneri :           Centrul de Cercetare & Inovare ATHENA, Grecia Institutul din Cipru Universitatea din Cipru Institutul pentru Tehnologia Informatiei și a Comunicațiilor, Bulgaria Centrul de Informatică al Universității din Zagreb, Croația Institutul …

Read More »

Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI

Responsabil proiect ICI: Prof.dr.ing.mat.  Adriana Alexandru – CS I Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării Organizații partenere în proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București – coordonator Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați ICI București Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei (IFIN-HH) Perioada de derulare: 09.12.2017- 10.12.2018 Obiective: Analiza …

Read More »

Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing – PN 18 19 01 01

Responsabil proiect: Mat. Radu BONCEA, CS III Obiective: Elaborarea de noi algoritmi de optimizare fără restrictii, eficienţi şi robuşti, bazaţi pe metode quasi-Newton BFGS scalate sau BFGS modificate scalate cu aplicații; Elaborare studiu privind noi tendinţe în decizia ṣi analiza multi-criterială cu aplicaṭie ȋn selecṭia furnizorilor de servicii cloud; Dezvoltarea de modele, algoritmi şi software pentru problema selecţiei optimale a …

Read More »

Sisteme si aplicații bazate pe convergența între Big Data, analiza inteligentă a datelor și învățarea automată avansată – PN 18 19 02 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Liviu BADEA, CS I Obiective: Crearea unui nucleu de competenţă în domeniul tehnologiilor de management, analiza si învăţare automată avansata (deep learning) pentru Big Data; Cercetarea şi dezvoltarea algoritmilor şi metodelor de planificare pentru platforme intensive ca date; Abordarea unor probleme complexe cu aceste tehnologii şi dezvoltarea expertizei corespunzătoare, care să poată sta la baza unor …

Read More »