Home / Duralexsedlex31

Duralexsedlex31

Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing – PN 18 19 01 01

Responsabil proiect: Mat. Radu BONCEA, CS III Obiective: Elaborarea de noi algoritmi de optimizare fără restrictii, eficienţi şi robuşti, bazaţi pe metode quasi-Newton BFGS scalate sau BFGS modificate scalate cu aplicații; Elaborare studiu privind noi tendinţe în decizia ṣi analiza multi-criterială cu aplicaṭie ȋn selecṭia furnizorilor de servicii cloud; Dezvoltarea de modele, algoritmi şi software pentru problema selecţiei optimale a …

Read More »

Sisteme si aplicații bazate pe convergența între Big Data, analiza inteligentă a datelor și învățarea automată avansată – PN 18 19 02 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Liviu BADEA, CS I Obiective: Crearea unui nucleu de competenţă în domeniul tehnologiilor de management, analiza si învăţare automată avansata (deep learning) pentru Big Data; Cercetarea şi dezvoltarea algoritmilor şi metodelor de planificare pentru platforme intensive ca date; Abordarea unor probleme complexe cu aceste tehnologii şi dezvoltarea expertizei corespunzătoare, care să poată sta la baza unor …

Read More »

Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Responsabil proiect: Ing. Marilena IANCULESCU, CS III Obiective: Să avanseze stadiul cunoașterii în domeniul monitorizării și asistării personalizate a pacienților, prin dezvoltarea, adaptarea și integrarea de soluții inovative TIC; Să avanseze stadiul cunoașterii în monitorizarea stării de sănătate a populației prin utilizarea modelării, simulării și predicției seriilor de timp; Să avanseze stadiul cunoașterii în evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor bazate …

Read More »

Algoritmi avansați de achiziție și analiză a datelor conținute de către dispozitivele mobile – PN 18 19 04 01

Responsabil proiect: Lect. dr. ing. Adrian Victor VEVERA, CS II Obiective: Analiza arhitecturilor „hardware / software” de referință în spectrul dispozitivelor mobile; Analiza arhitecturilor de referință pentru aplicațiile dedicate „mediului mobil”; Examinarea aprofundată a modelelor de aplicații (interfață vizuală, logică, fișiere generate, istoric, localizare sistem, modalități de criptare, etc.); Studiu aprofundat al metodelor și tehnicilor de achiziție a datelor; Elaborarea …

Read More »

Analiza şi evaluarea serviciilor de cloud prin criterii, indicatori și metrici de măsurare – PN 18 19 05 01

Responsabil proiect: Mat. Dragoș Cătălin BARBU, CS III Obiective: Identificarea celor mai bune practici în domeniul de aplicabilitate al proiectului în cadrul Uniunii Europene şi la nivel internaţional; Identificarea criteriilor, a indicatorilor şi metricilor de măsurare a centrelor de date şi serviciilor Cloud; Elaborarea unui catalog de criterii de evaluare a serviciilor de Cloud; Elaborarea unei metodologii de evaluare a …

Read More »

Interviul Directorului General ICI București, doamna Adriana ALEXANDRU pentru revista Legal Magazin

Doamna Adriana ALEXANDRU, Director General al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, a acordat pentru revista Legal Magazin, un interviu publicat în ediția a XIX-a, martie 2018. În cadrul articolului sunt inserate informații cu privire la activitatea  institutului, a principalelor surse de finanțare, precum și date financiare din ultimii 2 ani, cu privire la evolutia …

Read More »

ICI București – premiu pentru dezvoltarea unui centru de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul IT la Gala „Drepturilor de autor și a drepturilor conexe”

LEGAL MAGAZIN și CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BUCUREȘTI a organizat în data de 15 martie 2018, GALA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE – Ediția I. Manifestarea a avut loc în Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie București din Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, Bucureşti. Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică  i s-a decernat Premiul …

Read More »

Participarea cercetătorilor ICI București la conferința „SODA 2018 : ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms” – 7-10 ianuarie 2018, New Orleans, USA

  Cercetătorii ICI București, Guillaume DUCOFFE și Alexandru POPA au prezentat lucrarea „Fully Polynomial Parameterized algorithms for some classes of bounded clique-width graphs”, articol ce propune algoritmi inovatori (de tip „fixed-parameter’’) pentru probleme clasice din teoria grafurilor, precum diametrul unui graf, hiperbolicitatea grafurilor, excentricitatea vărfurilor grafului, lungimea celui mai scurt ciclu și cuplajul maxim al grafurilor. La conferința „SODA 2018 : …

Read More »

Modele şi instrumente de evaluare a acceptării și utilizării reţelelor sociale online – PN 16 09 01 01

Responsabil proiect: Dr. ec. Alexandru Bolog, CS I Faza 1: Analiza cercetărilor în domeniu, specificarea modelelor și a instrumentelor de evaluare. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport privind cercetările și rezultatele în domeniul proiectului (clasificări și caracteristici ale rețelelor sociale online, studii și cercetări în domeniul rețelelor sociale online, teorii și modele utilizate la studiul rețelelor sociale online, cercetări privind acceptarea și utilizarea rețelelor sociale online); Specificații privind modelele de …

Read More »