Home / Evenimente Arhivă / Atelier de lucru „Să te schimbi odata cu clima” organizat de ICI in cadrul reţelei Comenius „Changing with climate”

Atelier de lucru „Să te schimbi odata cu clima” organizat de ICI in cadrul reţelei Comenius „Changing with climate”

În cadrul acestui atelier de lucru au fost abordate subiecte cu o pondere însemnată în cadrul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă şi anume:

  • educaţia pentru utilizarea eficientă a energiei,
  • reducerea poluării mediului,
  • conservarea resurselor de combustibili fosili şi prevenirea schimbărilor climatice.

Au participat şi au susţinut prezentări specialişti din ICI şi din agenţii energetice, profesori şi elevi din şcolile incluse în reţeaua “Changing with Climate”. Agenda evenimentului şi prezentările făcute sunt disponibile la adresa
http://www.changingwithclimate.info/index.php/ro/activitiesro/curente/101-Ro

 

Prezentările au suscitat un real interes, numeroase persoane din cadrul audienţei adresând întrebări şi solicitând informaţii asupra subiectelor tratate.