Home / Arii de Competenţă

Arii de Competenţă

activities2

Arii de Competenţă
• reţele de comunicaţie şi tehnologii avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii în medii distribuite;
• tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public;
• conţinut digital, creativitate şi dezvoltare personală;
• tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, suport pentru dezvoltarea afacerilor şi a industriei; noi modele şi tehnologii în ingineria sistemelor şi a produselor software;
• sisteme bazate pe cunoştinţe, învăţare şi sisteme cognitive;
• sisteme avansate de calcul şi control.

Activităţi
• cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul programelor naţionale şi internaţionale;
• transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
• elaborare de produse şi sisteme informatice pentru diverse domenii de activitate;
• colaborare în domeniul de activitate cu academii de ştiinţă şi institute similare din alte ţări;
• dezvoltare, implementare şi furnizare de servicii informatice inclusiv în domeniul reţelelor de calculatoare;
• elaborare de studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
• realizare de proiecte în calitate de coordonator de proiecte complexe şi integrator de soluţii şi componente hardware şi software;
• editare şi tipărire de publicaţii în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;