Home / Anunţuri / Gala Premiilor eFinance

Gala Premiilor eFinance

În cadrul celei de-a XII-a ediții a Galei Premiilor eFinance, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatica – ICI București a fost premiat pentruProiectul ICIPRO. Diploma acordată pentru proiectul celei mai complexe platforme care va furniza instituțiilor publice din România servicii de Cloud Computing a fost înamânată Doamnei Prof. dr. ing. Doina Banciu, Director General și Domnului Dr. ing. Neculai Andrei, Director Științific, în calitate de reprezentanți ai Institutului.