Home / Anunţuri / Comunicat/anunţ privind stadiul proiectului „Infrastructură de tip cloud pentru instituţiile publice din România” – ICIPRO

Comunicat/anunţ privind stadiul proiectului „Infrastructură de tip cloud pentru instituţiile publice din România” – ICIPRO

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”

„Infrastructura de tip cloud pentru instituțiile publice din Romania” – ICIPRO  SMIS 48594
– proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

București, 25 FEBRUARIE 2015

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, cu sediul în București, Bulevardul Mareșal Al.Averescu nr. 8-10, sector 1, Tel 021 316 07 36, Fax 021 316 10 30, anunță derularea proiectului „Infrastructura de tip cloud pentru instituțiile publice din România” – ICIPRO,  SMIS 48594, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în perioada 09.12.2013 – 06.06.2015, în baza contractului de finanțare nr. 1194/321/06.12.2013 încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Organismul Intermediar pentru Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice Moderne”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” a POS CCE.