Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI

Responsabil proiect ICI: Prof.dr.ing.mat.  Adriana Alexandru – CS I Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării Organizații partenere în proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București – coordonator Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați ICI București Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei (IFIN-HH) Perioada de derulare: 09.12.2017- 10.12.2018 Obiective: Analiza …

Read More »

Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul de Monitorizare și Evaluare al SNADR

Director proiect: Dr.ec.  Monica Anghel – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Evaluarea necesarului de competenţe digitale în administraţia publică; Dezvoltarea şi utilizarea unui instrument on-line pentru colectarea informaţiilor privind competenţele TIC; Identificarea deficitelor tematice …

Read More »

Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală

Director proiect: Ing.  Eleonora Tudora – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Elaborarea unui studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat; Propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticare a …

Read More »

Studiu privind modalitatea de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Dr.  Carmen Cîrnu  –  CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza contextului european în domeniul securității cibernetice; Analiza contextului național în domeniul securității cibernetice; Analiza factorilor relevanți cu privire la capabilitățile naționale în domeniul securității cibernetice; Aplicarea metodologiei și identificarea nevoilor și/sau posibilităților de dezvoltare a capabilităților naționale; Identificarea …

Read More »

Studiu privind stabilirea indicatorilor de securitate cibernetică care pot fi luați în calcul pentru măsurarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național

Director proiect: Inf.  Dragoș Cătălin Barbu – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza amănunțită a contextului actual și a necesității stabilirii unui sistem de indicatori de securitate cibernetică pentru evaluarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național; Analiza asupra dinamicii și evoluțiilor din spațiul cibernetic, a abordărilor și inițiativelor existente …

Read More »

Studiu privind identificarea indicatorilor și fundamentarea valorilor de prag aferenți incidentelor de securitate cibernetică cu impact semnificativ, necesari transpunerii Directivei UE 1148/2016 în România

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea celor mai bune metodologii de stabilire a impactului incidentelor de securitate informatică atât la nivelul unei organizaţii, cât şi la nivelul unei ţări; Identificarea celor mai bune metodologii de calcul precum şi a celor mai …

Read More »

Studiu privind necesarul de pregătire și educație la nivel național în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza existenţei unor programe şi curricule dedicate educaţiei şi/sau pregătirii socio-profesionale în domeniul securităţii cibernetice; Analiza riscurilor din mediul cibernetic şi identificarea categoriilor socio-profesionale expuse acestor riscuri la nivel naţional precum şi a necesarului de pregătire …

Read More »

Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing – PN 18 19 01 01

Responsabil proiect: Mat. Radu BONCEA, CS III Obiective: Elaborarea de noi algoritmi de optimizare fără restrictii, eficienţi şi robuşti, bazaţi pe metode quasi-Newton BFGS scalate sau BFGS modificate scalate cu aplicații; Elaborare studiu privind noi tendinţe în decizia ṣi analiza multi-criterială cu aplicaṭie ȋn selecṭia furnizorilor de servicii cloud; Dezvoltarea de modele, algoritmi şi software pentru problema selecţiei optimale a …

Read More »