Home / 2015 / ianuarie

Monthly Archives: ianuarie 2015

Gala Premiilor eFinance

În cadrul celei de-a XII-a ediții a Galei Premiilor eFinance, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatica – ICI București a fost premiat pentruProiectul ICIPRO. Diploma acordată pentru proiectul celei mai complexe platforme care va furniza instituțiilor publice din România servicii de Cloud Computing a fost înamânată Doamnei Prof. dr. ing. Doina Banciu, Director General și Domnului Dr. ing. …

Read More »

Premiul Secţiunii e-Cloud 2014

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatica – ICI București a primit Premiul „Leadeship in Cloud Computing 2014” din partea RoCloud, ca recunoaștere a meritelor sale pentru dezvoltarea infrastructurii de tip cloud pentru instituțiile publice din România.  

Read More »

Modernizarea sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital

Faza 1: Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiei BNP modernizată realizat în cadrul proiectului Termen de predare:15.06.2015 Faza 2: Proiectarea platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Științifice Termen de predare: 31.07.2015 Faza 3: Realizarea și testarea Platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Științifice Termen de predare:10.12.2015 Responsabil de proiect: Bajenaru Lidia Perioada de execuţie:  2015

Read More »

Cercetări privind soluţii de tip Big Data bazate pe arhitecturi IoT (Internet of Things)

  Faza 1: Studiu privind suportul IoT pentru soluţiile de tip Big Data şi domenii aplicative reprezentative Termen de predare:  10.12.2015 Faza 2: Model conceptual pentru soluţii Big Data bazate pe arhitecturi IoT Termen de predare:  10.12.2015 Responsabil de proiect: Preda Stefan Perioada de execuţie: 2015 Obiective: Investigarea şi analiza sistemelor IoT, a tendinţelor şi soluţiilor de convergenţă a lor …

Read More »

Mediu de dezvoltare și Programa Analitică pentru implementarea de jocuri educaționale – DESiG

Responsabil de proiect: Cîrnu Carmen Perioada de execuţie:  2014-2016 Suport financiar:  Contractul de Finantare: 19/2014 cu codul de depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2177 are autoritatea contractantă: UEFISCDI,  şi are coordonator Advanced Technology Systems Organizaţiile partenere în proiect sunt: Partener 1: SOFTWIN Partener 2: Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” – UNAP Partener 3: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Obiective: Proiectul …

Read More »