Home / 2014 / ianuarie

Monthly Archives: ianuarie 2014

Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model

Responsabil de proiect ICI: Dr. ing. Theodor D. POPESCU Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7: Materiale, procese şi produse inovative, Direcția 7.2: Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale, Tematica 7.2.2: Modelarea şi identificarea proceselor de mare complexitate, finanţat de Unitatea Executivăpentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării …

Read More »

Modelare perceptuală şi mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi

Responsabil proiect ICI: ing. Ovidiu Bica, ovi@ici.ro 021-316.07.36/134 Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: ing. Ovidiu Bica, prof. dr. ing. Adriana Alexandru, ing. Eleonora Tudora, ing. Marilena Ianculescu, ing. Eugenia Tîrziu, …

Read More »

Serviciu pilot de active de date digitale cu caracter personal stocate în cloud

Responsabil de proiect:  Dr. Carmen Elena Cîrnu Perioada de execuţie:  2014 – 2015 Obiectivul proiectului : În contextul naţional şi european actual, deşi interoperabilitatea ca şi cloud computing-ul reprezintă teme de actualitate, nu există încă un dosar unic în care cetăţenii şi firmele să poată avea la dispoziţie documente şi date referitoare la relaţiile lor cu administraţia publică. Studiul de faţă …

Read More »

Cercetări privind utilizarea algoritmilor de machine learning în implementarea unui sistem de recomandare care se bazează pe un volum foarte mare de date nestructurate (Big Data)

Responsabil proiect ICI:  dr. ing. Alexandru Stanciu, alex@ici.ro, 021-316.07.36/159 Perioada de execuţie: 2014 – 2015 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 5: “Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: dr.ing. …

Read More »

Experimentare platformă Open Source de servicii Cloud pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Responsabil proiect ICI:  ing. Mădălina Zamfir,  madalina@ici.ro 021-316.07.36/160 Perioada de execuţie: 2014 – 2015 Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 04 – Sisteme distribuite şi calcul de înaltă performanţă, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: ing. Mădălina Zamfir, …

Read More »

Sistem de monitorizare contextuală şi personalizată a evenimentelor în mediul reţelelor wireless

Responsabil proiect ICI:  drd. mat. Emil Stănescu, stanescu@ici.ro, 021-316.07.36/172 Perioada de execuţie: 2014 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 6: obiectivul 4: Sisteme distribuite şi calcul de înaltă performanţă, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: Mat. …

Read More »

Cercetări referitoare la extrapolarea principiilor sistemelor cu imunitate naturală la activităţile echipelor de tip CERT (Computer Emergency Response Team) pentru optimizarea şi particularizarea raportului securitate-accesibilitate

Responsabil proiect ICI: Responsabil Faza I şi responsabil proiect ing. Mădălina Zamfir, madalina@ici.ro, 021-316.07.36/160 Perioada de execuţie: 2014 Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectivul 3: Securitatea şi accesibilitatea sistemelor şi serviciilor informatice, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: ing. …

Read More »

Metode, modele şi instrumente de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software

Responsabil proiect: dr. ec. Alexandru Balog, CS I, alexb@ici.ro, 021-316.07.36/127 Perioada  de  execuţie: 2014 – 2015 Suport financiar:  Proiectul s-a desfăşurat în anul 2014 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23N / 27.02.2009, act adiţional 3/ 2014 finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de …

Read More »

Servicii electronice bazate pe infrastructuri de tip Cloud Computing

Perioada  de  execuţie: noiembrie 2014 – decembrie 2015 Membrii echipei: Monica ANGHEL, Radu Boncea, Carmen Rotuna, Ionut Petre, Alin Zamfiroiu, Carmen Elena Cirnu, Roxana Iliana Sava, Delia Mihaela Radulescu Obiective: Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este acela de a îmbunătăţi interoperabilitatea sistemelor electronice prin migrarea unui anume tip de servicii publice electronice într-o platformă de Cloud public, fapt ce …

Read More »

Model conceptual pentru o platformă de Servicii Integrate bazate pe Cloud pentru monitorizarea la domiciliu a persoanelor în vârstă afectate de demenţă (MSI-MDD)

Responsabil proiect ICI: ing. Marilena Ianculescu, manina@ici.ro, 021-316.07.36/200 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (2014 – 2015) Perioada de execuţie:  2014 – 2015 Echipa de cercetare ICI: ing. Marilena Ianculescu, prof. dr. ing. mat. Adriana …

Read More »