Home / 2012 (page 2)

Yearly Archives: 2012

„Anual Progress Conference of the COST Domain – Information and Communication Technologies – şi “DC 19th Meeting of the COST Domain Committee for Information and Communication Technologies”

La manifestare au participat reprezentanţi din peste 10 state ale Uniunii Europene, specialiști în TIC, precum şi experţi “European Cooperation in Science and Technology – COST” Office. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti a fost co-organizatorul acestui eveniment împreună cu COST Office Bruxelles. Din partea Comisiei Europene a fost invitat Domnul Mario CAMPOLARGO – Director al Directoratului …

Read More »

Atelier de lucru „Să te schimbi odata cu clima” organizat de ICI in cadrul reţelei Comenius „Changing with climate”

În cadrul acestui atelier de lucru au fost abordate subiecte cu o pondere însemnată în cadrul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă şi anume: educaţia pentru utilizarea eficientă a energiei, reducerea poluării mediului, conservarea resurselor de combustibili fosili şi prevenirea schimbărilor climatice. Au participat şi au susţinut prezentări specialişti din ICI şi din agenţii energetice, profesori şi elevi din şcolile incluse în …

Read More »

Conectivitatea funcţională în stare de repaos în tulburările motorii – biomarkeri noninvazivi ai patologiei (NEUROCON)

Responsabil proiect ICI: Dr. ing. Liviu BADEA Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Direcţia de Cercetare Domeniul 4 – Sănătate, finanţat deUnitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Organizaţiile partenere în proiect: Spitalul Clinic „Prof. dr. Th. Burghele” – Coordonator Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare …

Read More »

Model inteligent de marketing pentru promovarea producţiei întreprinderilor mici şi mijlocii

Responsabil proiect ICI: Mat. Electra Mihaela Mitan, electra.mitan@ici.ro, 021-316.07.36/162 Perioada de execuţie:  2012 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Nucleu: „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 7: Tehnologii şi servicii pentru dezvoltarea afacerilor, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare Faza 1: mat. Electra Mitan, dr. …

Read More »

Cercetări privind noi tendinţe în asistarea deciziei, cu aplicaţii în modelarea sistemelor cu obiective conflictuale

Responsabil de proiect ICI: dr. mat. Constanţa Zoie Rădulescu, radulescucz@yahoo.com, 021-316.07.36/177 Perioada de execuţie: 2012 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 04. Sisteme distribuite şi calcul de înaltă performanţă, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: dr. …

Read More »

Cercetări avansate privind cele mai bune practici de răspuns la incidente în reţelele informatice şi de comunicaţii (TIC)

Responsabil de proiect ICI: mat. Dragoş Nicolae Nicolau, dragos@ici.ro, 021-316.07.36/163 Perioada de execuţie: 01.01.2012 – 31.05.2012 Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 01.01.2012 –31.05.2012în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS. Echipa de cercetare ICI: Dragoş Nicolae Nicolau, Dora Coardoş, Ion …

Read More »

Modele şi metode de evaluare a acceptanţei tehnologiilor şi serviciilor e-government

Responsabil proiect ICI: dr. ec. Alexandru Balog, alexb@ici.ro, 021-316.07.36/127 Perioada de execuţie: 2012 Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: dr.ec. Alexandru Balog, dr. ec. Costin Pribeanu, ing. Ana-Maria Borozan, cerc. şt. …

Read More »

Metode şi instrumente pentru arhivarea datelor din sistemele de mari dimensiuni şi pentru administrarea datelor arhivate

Responsabil de proiect ICI: mat. Dragoş Cătălin Barbu, dragos.barbu@ici.ro, 021-316.07.36/198 Perioada  de  execuţie: 01.01.2012-31.05.2012 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.01.2012-31.05.2012 în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 1: Tehnologii avansate pentru e-servicii finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: mat. Dragoş …

Read More »