Home / 2012 / decembrie

Monthly Archives: decembrie 2012

„Gala Campionilor în Afaceri din România ”.

În ziua de 17 decembrie 2012, a avut loc „Gala Campionilor în Afaceri din România 2012”. Evenimentul s-a desfăşurat la Institutul Național Bancar din Bucureşti, cu distinsa participare a Excelențelor Sale Domnul Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei, Doamna Kalliopi Avraam, Ambasadorul Ciprului, a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Doamna Ecaterina Andronescu, precum și a numeroase personalități din politică, mediul diplomatic, …

Read More »

Sesiunea de studii şi comunicări a Bibliotecii judeţene „Ioan Heliade Rădulescu” din Târgovişte

În ziua de 6 decembrie 2012, a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, dezbaterea cu tema „Biblioteca încotro?”. Moderatorul  sesiunii a fost doamna Prof.dr.ing. Doina Banciu, Director General al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică –  I.C.I. București. La dezbatere au participat reprezentanţi ai Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Litere, directori ai unor …

Read More »

„Comunicaţii Mobile – 15 ani de comunicaţii mobile în România: de la 2g la 4g”

În ziua de 5 decembrie 2012, s-a desfăşurat Gala Comunic@ţii Mobile 2012, ediţia a IX-a. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. În mesajul transmis din partea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – I.C.I. București, doamna Director General Prof.dr.ing. Doina Banciu a accentuat importanţa şi necesitatea dezvoltării continue a cercetării în domeniul Internet-ului şi …

Read More »

„Mobile Communications – 15 years of mobile communications in Romania: from 2g to 4g”

On December 5, 2012, was held Gala Mobile Communications 2012 edition IX. The event took place at the Romanian Academy Library in Bucharest. In her message to the National Institute of Research – Development in Informatics – I.C.I. Bucharest, Ms Director General Prof.dr.ing. Doina Banciu and stressed the importance of further development of research on the Internet and information and …

Read More »