Home / 2012

Yearly Archives: 2012

„Gala Campionilor în Afaceri din România ”.

În ziua de 17 decembrie 2012, a avut loc „Gala Campionilor în Afaceri din România 2012”. Evenimentul s-a desfăşurat la Institutul Național Bancar din Bucureşti, cu distinsa participare a Excelențelor Sale Domnul Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei, Doamna Kalliopi Avraam, Ambasadorul Ciprului, a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Doamna Ecaterina Andronescu, precum și a numeroase personalități din politică, mediul diplomatic, …

Read More »

Sesiunea de studii şi comunicări a Bibliotecii judeţene „Ioan Heliade Rădulescu” din Târgovişte

În ziua de 6 decembrie 2012, a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, dezbaterea cu tema „Biblioteca încotro?”. Moderatorul  sesiunii a fost doamna Prof.dr.ing. Doina Banciu, Director General al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică –  I.C.I. București. La dezbatere au participat reprezentanţi ai Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Litere, directori ai unor …

Read More »

„Comunicaţii Mobile – 15 ani de comunicaţii mobile în România: de la 2g la 4g”

În ziua de 5 decembrie 2012, s-a desfăşurat Gala Comunic@ţii Mobile 2012, ediţia a IX-a. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. În mesajul transmis din partea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – I.C.I. București, doamna Director General Prof.dr.ing. Doina Banciu a accentuat importanţa şi necesitatea dezvoltării continue a cercetării în domeniul Internet-ului şi …

Read More »

„Mobile Communications – 15 years of mobile communications in Romania: from 2g to 4g”

On December 5, 2012, was held Gala Mobile Communications 2012 edition IX. The event took place at the Romanian Academy Library in Bucharest. In her message to the National Institute of Research – Development in Informatics – I.C.I. Bucharest, Ms Director General Prof.dr.ing. Doina Banciu and stressed the importance of further development of research on the Internet and information and …

Read More »

Galei de Excelenţă în Informatică „RoCS”.

În data de 28 noiembrie 2012, în incinta hotelului Marshal Gardens din Bucureşti, a fost aniversată a 18-a ediţie a Galei de Excelenţă în Informatică „RoCS”. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a numeroase personalităţi din domeniul informaticii din România, oficialităţi, personalităţi ale vieţii ştiinţifice din cercetare şi din învăţământul universitar, reprezentanţi ai asociaţiilor de specialitate şi membrii ai unor mari …

Read More »

„Internet si domeniile.ro” – 20 de ani de la stabilirea primei conexiuni online de acces la internet în România

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a aniversat marți, 13 noiembrie 2012, 20 de ani de la instalarea primei conexiuni on-line de acces la internet în România între ICI București și Universitatea din Viena. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale – MCSI, mesaje de deschidere fiind adresate de domnul Bebe -Viorel IONICĂ – …

Read More »

eCultural Highway – Crearea unei autostrazi culturale in Romania

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62 Perioada de execuţie: 18.10.2012 – 31.03.2014 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 18.10.2012 – 31.03.2014 în cadrul Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MCSI 2011-2014, Societatea Informaţională„eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România”, Contract nr. 48 din 2012, finanţat de MCSI. Participanţi: •  Institutul Naţional de Cercetare – …

Read More »

Implementarea serviciilor telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice in concordanta cu Agenda Digitala 2020

Responsabil de proiect: ing. Răduţ Valentin,  vradut@ici.ro, 021-316.07.36 int. 163 Perioada de execuţie: 09.10.2012 – 15.12.2014 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 9.10.2012 – 15.12.2014 în cadrul Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MCSI 2011-2014, Societatea Informaţională„Implementarea de servicii telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice în concordanţă cu Agenda Digitala 2020”, Contract nr. 47 din 2012, finanţat de …

Read More »

Metodologie pentru evaluarea calitatii serviciilor e-guvernare

Responsabil de proiect: mat. ec. Ovidiu Pavel,  ovidiu@ici.ro, 021-316.07.36/171 Perioada de execuţie: 10.11.2012 – 15.12.2014 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.10.2012 – 15.12.2014 în cadrul Planului sectorial de cercetaredezvoltare, programul „Societatea Informaţională” al Ministerului Comunicaţiilor  şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) pe anii 2011-2014, Contract 46 din 09.10.2012, finanţat de Ministerului Comunicaţiilor  şi Societăţii Informaţionale. Participanţi: •  ICI Bucureşti – …

Read More »

„Istorie şi viitor prin noile tehnologii” – Workshop desfăşurat în cadrul celei de-a III a ediţii a „Târgului de carte” SLOVE

Organizat pentru a III-a oară la Câmpulung Muscel, prin implicarea doamnei prof. dr. ing. Doina Banciu – Director General al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București și cu sprijinul Primăriei Câmpulung Muscel, târgul de carte a avut ca temâ „Istorie și viitor prin noile tehnologii”. Târgul a adus la Câmpulung numeroase cărți publicate de edituri …

Read More »