Home / 2010 / ianuarie (page 2)

Monthly Archives: ianuarie 2010

Managementul cunoştinţelor în sisteme de e-learning orientate pe competenţe

Responsabil de proiect: ing. Ana-Maria Borozan,  marika@ici.ro, 021-316.07.36/123 Perioada de execuţie: 01.02.2009 -31.08.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 01.02.2009 -31.08.2011 în cadrul Programului Nucleu: Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN) pe anii 2009-2011, obiectivul Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital, PN 09 23 05 01, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS. Echipa de cercetare …

Read More »

Modelarea, simularea şi optimizarea unor sisteme de producţie a energiei electrice din centralele electroenergetice

Responsabil proiect: dr. Florin Hărţescu, flory@ici.ro, 021-316.07.63 •  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI, Bucureşti. Perioada de execuţie: 15.06.2009 – 15.09.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 15.06.2009 – 15.09.2011 în cadrul Programului Naţional de Cercetare Nucleu “Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale” – TEHSIN,PN 09 23 04 05, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi …

Read More »

Algoritmi pentru analiza şi sinteza sistemelor dinamice în spaţiul complex

Responsabil proiect: dr. ing. mat. Sima Vasile, vsima@ici.ro, 021-316.07.36/156 Perioada de execuţie: 01.03.2009 – 30.11.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.03.2009 – 30.11.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN)”, Contract nr. 09-23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică– ANCS. Echipa de cercetare: dr. ing. mat. Sima Vasile Obiective: …

Read More »

Mediu colaborativ şi centru suport operaţional pentru Organizaţia Virtuală gridmosi.ici.ro

Perioada de execuţie: 2010 – 2011 Responsabil proiect: drd. ing Alexandru Stanciu,  stanciu@grid.ici.ro, 021-316259/159 Suport financiar: Proiectul s-a desfăţurat în perioada 27.02.2009 –10.12.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN ”, contract nr. PN 09-23 04 02, finanţat de MCSI. Echipa de cercetare ICI: drd. ing. Alexandru Stanciu,dr.ing. Vladimir Florian, prog. Ştefan Preda, …

Read More »

Cercetări privind evoluţia infrastructurilor orientate pe servicii şi a tehnologiilor asociate în contextul platformelor tehnologice europene şi GRID

Responsabil proiect: dr. ing. Gabriel Neagu, gneagu@ici.ro, 021-316.12.56 Perioada de execuţie: 01.02.2009 – 15.09.2011 Suport financiar: Proiectul PN 09-23 04 01 se desfăşoară în perioada 01.02.2009 – 15.09.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Contract nr. 23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS. Echipa de cercetare: dr. ing. …

Read More »

Soluţii bazate pe reţele VPN pentru securizarea comunicaţiilor de date în sisteme informatice

Responsabil proiect ICI: ing. Ion Dumitraşcu, dumitrascu@ici.ro, 021-316.07.62 Perioada de execuţie: 2010 – 2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 27.02.2009 – 12.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”; Obiectivul: „Securitatea şi accesibilitatea sistemelor şi serviciilor informatice”. Contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS. Echipa de …

Read More »

ICI Bucureşti – primul loc în Topul Firmelor din Bucureşti 2009

 În cadrul ceremoniei oficiale organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti s-a clasat pe locul întâi în Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti – domeniul de activitate cercetare, dezvoltare şi high-tech, secţiunea institute naţionale. Diploma şi placheta au fost decernate Doamnei Director General, prof.dr.ing. Doina Banciu, de către …

Read More »

Cercetări avansate privind dezvoltarea de aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications)

Responsabil de proiect ICI: Fazele 2-3: ing. Mihaela Tomescu mtomescu@ici.ro, 021-316.07.36/195 Perioada  de  execuţie: 27.02.2009 – 30.09.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 27.02.2009 – 30.09.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS. Echipa de cercetare ICI: ing. Mihaela …

Read More »

Support for realising New Member and Associated States’ potentials in transport research – TransNEW

Responsabil de  proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62 Website-ul proiectului: http://www.ncl.ac.uk/newrail/transnewdb/ Perioada de execuţie: 01.01.2010 – 31.12.2011 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.01.2010 – 31.12.2011 şi este o Acţiune Suport în cadrul Programului Cadru 7, Tema TPT.2008.8 – “Assessing, analysing and defining strategies and realising new member and Associated States’ potentials in transport research”, finanţat de …

Read More »