Home / Evenimente Arhivă / Workshop „Rolul Cercetării şi dezvoltării în susţinerea unei economii durabile”

Workshop „Rolul Cercetării şi dezvoltării în susţinerea unei economii durabile”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) a organizatîn data de 14 iunie 2010workshop-ul “Rolul cercetării şi dezvoltării în susţinerea  unei economii durabile”. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Doina Banciu, Director General ICI şi s-a bucurat de prezenţa ministrului Gabriel Sandu, precum şi a şefului Diviziei de Strategie pentru Cercetare-Dezvoltare în domeniul TIC în cadrul DG INFSO a Comisiei Europene, Khalil Rouhana. Reprezentanţii MCSI au avut prilejul de a discuta direct cu exponen ţi ai mediului academic şi ai industriei din domeniu.
În cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele teme:

  • Implementarea strategiei e-România prin intermediul cooperării tuturor actorilor relevanţi la nivel naţional şi internaţional.
  • Prezentarea noilor direcţii strategice de finanţare a Comisiei Europene, cu accent asupra dezvoltării parteneriatului public privat (PPP) şi a necesităţii ca România să facă demersuri susţinute pentru a depăşi decalajele în privinţa accesării de fonduri comunitare destinate cercetării.
  • Necesitatea dezvoltării de noi metode de procesare a informaţiei bazate pe soluţii de tip Supercomputer.